Uvjeti korištenja

Svako korištenje web stranice www.nautico.hr podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pristanka društva Nautico d.o.o. Nautico d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na stranicu www.nautico.hr koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Nautico d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranice www.nautico.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju. Nautico d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

JAMSTVO

 

Nautico d.o.o. obavezuje se isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.

Dakako, prema sadašnjem stanju tehnologije obje strane svjesne su da nije moguće garantirati stopostotnu ispravnost komponenata, te međusobnu kompatibilnost svih komponenata ponuđenih cjenikom.

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravnu komponentu priložiti sav potreban pribor koji je s robom, kao njen pripadak, dobiven pri kupovini iste (kablovi i sl. i ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu) te kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.

Zamjena dijelova prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća ako u cjeniku za navedenu grupaciju artikala nije drugačije navedeno (npr. u slučaju reklamacije artikl se zamjenjuje 1 za 1 u jamstvenom roku). Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu Nautico d.o.o. neće preuzeti, već će vratiti pošiljatelju o njegovom trošku. Ako se prema proizvodu ne odnosite kao vlasnik, a njime niste zadovoljni moguće ga je vratiti ili zamijeniti u roku 8 dana prolazeći proceduru namijenjenu za takve postupke.

 

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje uključeni su i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako zbog popravka treće neovlaštene osobe.

 

Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:

 • transportom nakon isporuke
 • nepravilnom montažom i/ili nestručnim rukovanjem
 • neprimjerenom radnom okolinom
 • neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma)
 • zbog dotrajalosti samog artikla (vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja itd.)
 • ako su skinute naljepnice s artikla (serijski broj, uputa o ugradnji, korištenju itd. )
 • ako su vršene izmjene na artiklu, tj. stavljane zamjenske komponente na proizvod i on je promijenio izgled
 • ako je neovlaštena osoba ugradila ili montirala komponente

 

JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ PREDOČEN RAČUN ZA PRODANU ROBU

RADNO VRIJEME PRIJEMA REKLAMACIJA:

PON – PET 08:00 – 16:00

SUBOTA 08:00 – 12:00

Pošiljke

 1. Nespretno vam je doći u našu trgovinu kako biste obavili kupovinu? Kupovinu možete obaviti kod kuće. Mi ćemo osigurati pošiljku.
 2. Nautico d.o.o. od početka svog poslovanja surađuje s kurirskom službom Intereuropa/Overseas/DPD/GLS koja dostavlja pakete na području cijele Hrvatske. Garantiramo da će pošiljke u najbržem roku biti na vašoj adresi. Pošiljka Intereuropa/Overseas/DPD/GLS u pravilu stiže na odredište u roku od 3 radna dana od zadavanja naloga za pakiranje i slanje.
 3. Pošiljke se pakiraju pažljivo te se dodatno zaštićuju kako bi se umanjila mogućnost lomova.
 4. Ako imate pošiljku za nas, molimo vas da je upakirate i osigurate onako kako je bila upakirana kad ste je primili od nas. Mnogi su kupci prepoznali Nautico d.o.o. kao savjesnu i tvrtku dosljednu svojim načelima te sve više kupaca robu naručuje preko interneta i preuzima kod kuće.

Reklamacije

 

Općenito

Naša tvrtka stoji vam na raspolaganju i nakon kupnje. Kako biste brzo i kvalitetno saznali sve vezano uz jamstvo i reklamacije, na ovoj ćemo stranici istaknuti najvažnije informacije. Ako imate dodatna pitanja, obratite nam se na e-mail: sales@nautico.hr.

Trudimo se da kompletan proces od preuzimanja neispravnog artikla do povratka popravljenog/zamjenskog artikla prođe sa što manje poteškoća te da taj proces klijentu oduzme što manje vremena.

Zamjena dijelova prije provjere eventualnih nedostataka nije moguća. Reklamacije koje se šalju putem paketne distribucije moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve nepropisno zapakirane reklamacije ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu Nautico d.o.o neće preuzeti. Takve će reklamacije biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku.

 

Reklamacije upućene kurirskim službama

Kako bi povrat reklamacije prošao bez poteškoća, molimo vas da se pridržavate sljedećih uputa:

 1. a) Upakirajte robu u kartonsku kutiju i zaštitite unutrašnjost pakiranja, odnosno proizvod, kako bi mogućnost oštećenja u transportu bila minimalna.
 2. b) Uz artikl priložite sav dobiveni pribor koji ste dobili pri kupnji.
 3. c) Ukoliko paket uključuje vrlo osjetljivu opremu preporuča se da prije transporta na vidljivo mjesto istaknete potencijalnu lomljivost artikla.
 4. d) Uz pošiljku priložite kopiju računa te označite dodatno koji artikl šaljete s računa. Potpunu pošiljku pošaljite na adresu:

Nautico d.o.o. , Bužinija 32A, 52466 Novigrad

Ako imate dodatna pitanja vezana uz povrat artikala zbog reklamacije, možete nas kontaktirati na e-mail: sales@nautico.hr

 

Slučajevi koje jamstvo ne pokriva

Jamstvo ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

–  Oštećenja i kvarovi nastali nestručnim i nepravilnim rukovanjem.

– Oštećenja nastala zbog nepravilnog rukovanja poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani u uputstvima za uporabu te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima (povećani postotak vlage, visoke i niske temperature). Primjer: spajanje uređaja na nepredviđene izvore napona mogu dovesti do oštećenja uređaja, topljenja pojedinih dijelova te stvaranja uočljivog oštećenja koje nije pokriveno jamstvom. Također, korištenje uređaja u prostorima neprilagođene temperature i vlažnosti stvara kondenzat koji može dovesti do kvara komponenata.

– Oštećenja i kvarovi nastali zbog neovlaštenog popravka artikala i uređaja treće neovlaštene osobe.

– Mehanička oštećenja na komponentama: lomovi, ogrebotine, napuknuća.

– Oštećenja raznih vrsta nastalih u transportu zbog neprimjerenog pakiranja proizvoda. Ako je došlo do oštećenja prilikom transporta, u najkraćem ćemo vas roku o tome obavijestiti kako biste mogli kontaktirati transportnu službu i obavijestiti je o problemu. Sigurnost neispravnog artikla tijekom transporta vaša je odgovornost, mi odgovornost preuzimamo u trenutku primitka proizvoda.

 

 

Oštećenja u transportu

 

Unatoč pažljivom pakiranju artikala, uvijek postoji mogućnost oštećenja prilikom transporta. Preporučamo da prilikom preuzimanja pošiljke obratite pažnju na sljedeće:

– Prilikom preuzimanja pošiljke pomno pogledajte je li karton oštećen ili otvaran.
– Pregledajte ljepljivu traku kojom je paket zapečaćen te provjerite je li oštećena.
– Odmah pregledajte sadržaj pošiljke. Ako uočite nedostatke, odmah ih prijavite dostavljaču i nama.

Brzina dojave je ključna kako bismo problem mogli proslijediti odgovornim osobama. Držimo se roka određenog za prijavu te u slučaju kašnjenja nismo u mogućnosti postaviti zahtjev za naknadu štete. Rok za prijavu je 24 sata od primitka paketa. Obvezujemo se da ćete o eventualnim oštećenjima koja nastaju pri Vašem slanju artikala u našu trgovinu biti pravovremeno obaviješteni. Nepravilnosti koje nastaju u toku transporta molim da  nam dojavite e-mailom na adresu: sales@nautico.hr. Potrebno je uz opis oštećenja (problema) priložiti i slike spornog paketa (vanjska i unutarnja ambalaža) te proizvoda, također na navedenu e-mail adresu sales@nautico.hr.

OVERSEAS
DPD 
GLS

INTEREUROPA

Nakon prijave kurirskoj službi, slobodni ste nam poslati artikl uz pisani dokaz prijave oštećenja kurirskoj službi. Po primitku istog, artikl će se detaljno pregledati te procijeniti nastala oštećenja. Po procjeni bit ćete obaviješteni o daljnjoj proceduri.

Servis

 

Posebnu pažnju i trud posvećujemo reklamacijama te svim upitima tehničke naravi. Reklamacije nastojimo riješiti kvalitetno i u najkraćem mogućem roku kako bi se kupcu što prije omogućilo ponovno korištenje kupljenog proizvoda. Jamstvo je usluga koja je uračunata u cijenu svake kupovine. Jamstvene zahtjeve rješavamo znatno brže od zakonski propisanog roka.